HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

 • Wat is het?

  Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

 • Hoe werkt het?

  Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.
 • Wat moet ik doen?

  Raadplegen bestemmingsplannen

  Bestemmingsplannen kunnen op de diverse manieren worden geraadpleegd. Alle digitale plannen (voorontwerpen, ontwerpen en vastgestelde plannen) van de gemeente Krimpenerwaard staan op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  Deze plannen kunt u ook vinden op de website van de gemeente:

  Naar het overzicht bestemmingsplannen Krimpenerwaard

  Papieren plannen

  Van bestemmingplannen die in procedure zijn, wordt ook een papieren versie ter inzage gelegd. Deze kunt u inzien op het kantoor in Stolwijk, Dorpsplein 8.

  Het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl is het rechtsgeldige plan. Bij afwijking van het plan op de website van de gemeente en/of het papieren plan is het plan op de ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

 • Tips

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen;
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden;
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen.