HOME  |  Bestuur  |  Collegewerkprogramma

Collegewerkprogramma

Het collegewerkprogramma (CWP) is een uitwerking van het Coalitieakkoord “Herkenbaar en Verbindend” en geeft invulling aan de politieke speerpunten van de raad. In het CWP vindt u de doelstellingen en ambities voor de komende jaren.

Het werkprogramma is een dynamisch document. Jaarlijks vindt monitoring en bijstelling plaats.

Hieronder kunt u de volledige versie van het collegewerkprogramma downloaden.

Te downloaden: